ارسال حواله از ایران به کانادا

صرافی سینا به تازگی در حال راه اندازی سرویس جدید آنلاین میباشد که از این پس از طریق آن شما میتوانید بدون مراجعه به شعبه های ما فرایند انتقال مالی خود را کامل نمایید. جهت انتقال ارز از کانادا به ایران با شماره های زیر تماس حاصل نمایید. 604.442.4446 / 09128844712ارسال حواله از کانادا به ایران

صرافی سینا به تازگی در حال راه اندازی سرویس جدید آنلاین میباشد که از این پس از طریق آن شما میتوانید بدون مراجعه به شعبه های ما فرایند انتقال مالی خود را کامل نمایید. جهت انتقال ارز از ایران به کانادا با شماره های زیر تماس حاصل نمایید. 604.442.4446 / 09128844712